POCU Simulator de carieră

POCU Simulator de carieră

Fundația Dreptul la Educație a implementat, în perioada septembrie 2018 – septembrie 2020, proiectul „Simulator de Carieră” al cărui obiectiv general a fost de a crește gradul de angajabilitate a 130 de studenți din regiunile Nord Est și Sud Est prin participarea la programe de învățare la locul de muncă.

Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară Educație și Competențe, și a avut o valoare totală de 1.156.214,79 lei, din care 1.129.687,61 lei fonduri nerambursabile.

Partenerii care au asigurat pregătirea teoretică și practică a studenților, împreună cu integrarea lor pe piața de muncă au fost: Universitatea ‘’Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași, Universitatea ‘’Ștefan cel Mare’’ din Suceava și OTP Bank România.

Echipele unite ale celor 3 parteneri au îndeplinit cu succes obiectivul specific al programului care a vizat ca cel puțin 44% dintre studenții care au parcurs programul de învățare la locul de muncă, organizat prin proiect, să primească o ofertă de angajare.

La nivel local, regional și național, am reușit să aducem următoarele beneficiile în rândul grupului-țintă:

  • creșterea gradului de conștientizare privind participarea la programe de învățare la locul de muncă prin intermediul campaniei de promovare și a sesiunilor de consiliere;
  • formarea și dezvoltarea de competențe profesionale, adaptate la cele mai recente evoluții de pe piața muncii;
  • formarea și dezvoltarea de competențe transversale, transferabile, necesare pentru a menține competitivitatea unui angajat;
  • creșterea ratei de ocupare a tinerilor la nivel local, regional și, implicit, la nivel național;
  • dezvoltarea de parteneriate sociale pentru optimizarea ofertei educaționale în sectorul tehnologiei aplicate în domeniul financiar-bancar.

Totodată, în efortul de a asigura un teren comun pentru demersul educațional și exigențele pieței muncii, cât și pentru a asigura sustenabilitatea și minimizarea riscurilor identificate în procesul de integrare a studenților pe piața muncii, echipa de proiect a realizat o cercetare multidirecțională care cuprinde analize cu privire la:

  • identificarea nevoilor angajatorilor, care ar putea fi abordate mai clar în cadrul curriculei universitare;
  • provocările și oportunitățile întâmpinate în pregătirea practică a studenților;
  • identificarea nevoilor actuale cu privire la dezvoltarea profesională în rândul studenților de la Universitățile partenere (Universitatea ‘’Alexandru Ioan Cuza’’ și ‘’Universitatea Ștefan cel Mare’’).

Începând cu luna martie 2020, odată cu instituirea stării de urgență națională generată de pandemia COVID 19 la nivelul țării noastre, stagiile de practică din cadrul acestui program au fost reorientate în mediul online, acolo unde s-au bucurat de un real succes.

Dacă sunteți curioși despre concluziile detaliate ale cercetării multidirecționale conduse de echipele proiectului chiar în timpul primului val al pandemiei din România sau dacă vreți să descoperiți rezultatele finale ale proiectului, dați LIKE paginii de Facebook a Fundației OTP Bank România.

Studiu proiect

Studiu – Corelarea Pieței Muncii din Sectorul Financiar-Bancar cu Programa de Pregătire din Mediul Universitar: Vezi documentul pdf.

Raport – Corelarea Pieței Muncii din Sectorul Financiar-Bancar cu Programa de Pregătire din Mediul Universitar: Vezi documentul pdf

Noutăți proiect

Concurs proiect

Rezultate finale – Competiție Profesională – Simulator de Carieră:Vezi documentul pdf.

Rezultate intermediare – Competiție Profesională – Simulator de Carieră: Vezi documentul pdf.

Metodologie concurs – Simulator de Carieră – Actualizare: Vezi documentul pdf.

Metodologie concurs – Simulator de Carieră: Vezi documentul pdf.

Anul 2 de implemetare a proiectului

Rezultate finale Anul 2 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași : Vezi documentul pdf.

Rezultate finale Anul 2 Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava: Vezi documentul pdf.

Metodologia derulare stagii de practică – revizuită:Vezi documentul pdf.

Metodologia de practică – completări: Vezi documentul pdf.

Metodologia de selecție a grupului țintă revizuită: Vezi documentul pdf.

Anul 1 de implementare a proiectului

Rezultate finale Anul 1 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași  : Vezi documentul pdf.

Rezultate finale Anul 1 Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava :Vezi documentul pdf.

Metodologia pentru derularea stagiilor de practică: Vezi documentul pdf.

Metodologia de selecție a grupului țintă: Vezi documentul pdf.

Informații proiect

Comunicat de presă finalizare proiect: Vezi documentul pdf.

Sesiune de informare Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava: Vezi documentul pdf.

Sesiune de informare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași: Vezi documentul pdf.

Pliant proiect – Simulator de Carieră: Vezi documentul pdf.

Comunicat de presă lansare proiect: Vezi documentul pdf.