Cum să îți setezi obiectivele organizației în 3 pași

Cum să îți setezi obiectivele organizației în 3 pași

„Cum reușim împreună să atingem atât obiectivele individuale ale angajaților cât și pe cele ale organizației?”

Poate ți se pare cunoscută această abordare organizațională și poate o consideri, totodată, o viziune prea idealistă. Astăzi împărtășim cu tine faptul că această practică are un nume și presupune o serie de pași concreți.

MBO (Management by objectives/ Management bazat pe obiective) este o metodă dezvoltată de Peter Drucker în perioada 1948 – 1951 care își propune să faciliteze procesul de setare de obiective în organizații, să încurajeze participarea în luarea deciziilor și oferirea de feedback.

De ce ai vrea să încerci să aplici MBO într-o organizație? Pentru că toate cele trei obiective amintite anterior sunt relaționate pozitiv cu creșterea motivației, satisfacția și productivitatea la locul de muncă. 

MBO presupune 3 pași:

Pasul 1

În prima etapă, managerul setează întâlniri 1 la 1 cu membrii echipei în care stabilesc și ajustează de comun acord obiectivele pentru următoarele luni. Aici vorbim despre obiectivele de performanță și de dezvoltare personală ale angajaților, care contribuie la obiectivele organizaționale. Criteriile pe care Drucker le consideră necesare în formularea obiectivelor sunt: 

  • Să fie exprimate în termeni operaționali (să poată fi traduse în sarcini specifice cu criterii de evaluare a performanței)
  • Să seteze priorități și posteriorități(sarcini neimportante și consumatoare de timp pe care ar fi mai bine să nu ți le asumi)
  • Să fie specifice (încadrate în timp, cu sarcini și strategii specifice)
  • Să se poată folosi ca metode de măsurare a performanței

Pasul 2

Ulterior se planifică întâlniri periodice între manager și angajat, pentru a măsura progresul și performanța sau pentru a ajusta obiectivele inițiale.

Pasul 3

În ultima etapă, managerul și angajatul se întâlnesc să evalueze măsura în care obiectivele inițiale au fost atinse. Aici accentul este pus pe elementele care au susținut sau au împiedicat atingerea obiectivelor, pe oferirea de feedback și pe integrarea lecțiilor importante ca experiențe de învățare.

Pentru curioși:

Carroll, S. J. (1986). Management by objectives: Three decades of research and experience. In S. Rynes & G. Milkovich (Eds.), Current issues in human resources management: Commentary and readings (pp. 295-312). Piano, TX: Business Publications.

Johns, G., & Saks, A. M. (2014). Organizational behavior at work: Understanding and managing life at work.

Discutăm despre MBO ca metodă de loializare a angajaților, în modulul de „Recrutare” din stagiul nostru de practică pentru studenți la facultăți de profil economic, „Manager în acțiune”.