Termeni și condiții

Termeni și condiții

Fundația OTP BANK ROMÂNIA,  ORGANIZAȚIE NON-GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ, având CUI: 32782517 adresa: București, str. Traian, nr.1, Ansamblul Unirii, tronson 1 si 2, bl. E5, parter, sector 3, 030571, cont bancar RO54OTPV112000802453RO01 deschis la OTP Bank Romania SA sucursala Buzești, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 2206 din 5 Noiembrie 2013.

Website-ul www.fundatiaotpbank.ro aparține Fundației OTP BANK ROMÂNIA, iar toate informațiile (text, video, audio) prezente pe acest website sunt proprietatea Fundației OTP BANK ROMÂNIA.

Accesarea acestui website implică acceptarea acestor termeni și condiții. Fundația OTP BANK ROMÂNIA nu ȋși asumă responsabilitatea pentru consecințele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui website și a informațiilor cuprinse ȋn acesta. Fundația OTP BANK ROMÂNIA nu ȋși asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruși ce decurge din utilizarea acestui website.

Pe website-ul Fundației OTP BANK ROMÂNIA pot exista mențiuni privitoare la website-uri externe, administrate de alte organizații. Fundația OTP BANK ROMÂNIA nu are nicio responsabilitate privitor la conținutul acelor website-uri, conținutul acestora fiind exclusiv responsabilitatea organizațiilor respective.

ÎNȚELESUL TERMENILOR

În sensul celor de mai jos, vom folosi următorii termeni având următoarele înțelesuri:

 • Programe – toate programele susținute și gestionate de către Fundația OTP BANK ROMANIA precum website-ul www.fundatiaotpbank.ro
 • Parteneri – asociații, fundații, organizații non profit, școli, formatori precum și orice alți terți și reprezentanții acestora, alături de care Fundația își desfășoară activitatea
 • Vizitatori – persoanele fizice care accesează www.fundatiaotpbank.ro fără a avea un cont
 • Utilizatori – persoanele fizice care creează și/sau accesează un cont, utilizând astfel Programele Fundației prin intermediul website-ului www.fundatiaotpbank.ro
 • Beneficiari – persoanele fizice care beneficiază de Programele Fundației prin intermediul Partenerilor
 • Donatori – persoane fizice care susțin Programele Fundației prin donații / sponsorizări / legate / mecenate
 • Voluntari – persoanele fizice care susțin Programele Fundației prin activitate de voluntariat
 • Candidați – persoanele fizice care candidează pentru ocuparea unui loc de muncă în cadrul Fundației OTP BANK ROMÂNIA.
 • Grupul OTP – OTP BANK ROMÂNIA S.A. împreună cu toate societățile pe care le deține, direct sau indirect, conform legislației în vigoare.

CONȚINUTUL SITE-ULUI, DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT):

Platforma www.fundatiaotpbank.ro conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor Fundației OTP BANK ROMÂNIA.

Conținutul platformei www.fundatiaotpbank.ro este prezentat cu bună credință.  Fiecare utilizator accesează conținutul platformei pe propria răspundere, iar Fundația OTP BANK  ROMÂNIA nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea platformei www.fundatiaotpbank.ro este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

Conținutul platformei www.fundatiaotpbank.ro (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a  Fundației OTP BANK  România și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei. Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa de email contact@fundatiaotpbank.ro

Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a Fundației OTP BANK  ROMÂNIA și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al asociației.

 Site-ul www.fundatiaotpbank.ro este administrat de Fundația OTP BANK ROMÂNIA și prin accesarea lui, sunteți de acord cu termenii și condițiile enunțate aici.

Fundația OTP BANK ROMÂNIA își rezerva dreptul de a aduce modificări termenilor si conditiilor, precum conținutului din site, fără o notificare prealabila.

CINE SUNTEM NOI?

Fundația OTP BANK  ROMÂNIA, având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Pentru a putea gestiona Programele Fundației, prelucrăm date cu caracter personal (denumite prescurtat date personale). Acestea reprezintă informații care vă identifică în mod direct sau cu ajutorul cărora puteți fi identificat. Anumite date sunt colectate direct de la dumneavoastră în timp ce alte date sunt colectate în mod pasiv de către Fundație, spre exemplu din surse publice, prin intermediul tehnologiilor de tip cookies sau de la Partenerii noștri.

 • DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CALITATE DE OPERATOR
 • Date de identificare precum: nume, prenume, data nașterii, cetățenie, imagine, serie și număr de identificare națională aferent unui document care vă atestă identitatea în mod formal;
 • Date de contact precum: adresa poștală de domiciliu, adresă poștală de corespondență, e-mail, număr de telefon;
 • Date privind calificările precum: funcția deținută, documente care atestă profesia sau ocupația, mandatul de reprezentare a persoanei juridice, ciclu de învățământ, CV;
 • Date de cont utilizator precum: nume utilizator, parolă, opțiuni selectate, tip utilizator;
 • Date care identifică dispozitivul utilizat precum: data și ora activității, limba selectată, preferințe selectate, sistemul de operare utilizat, opțiunile cu privire la cookies, browser, identificatori precum IP, date de localizare, log-uri;
 • Date cu privire la interacțiunea cu Programele și cu Fundația precum: frecvența utilizării, gradul de satisfacție, opinii, comunicate;
 • Date introduse voluntar în platforme precum: discipline studiate, materiale studiate sau încărcate, calificative, descrieri, comentarii;
 • Date ale minorilor: având în vedere Programele pe care le susține și gestionează, Fundația OTP BANK ROMÂNIA prelucrează date ale minorilor. Cu toate acestea, Fundația, în mod direct sau prin intermediul Partenerilor săi, se asigură că titularul răspunderii părintești este informat și consimte la această prelucrare.
 • În situația în care calitatea dumneavoastră este de Utilizator, dar accesarea Programelor Fundației se efectuează în urma introducerii datelor dumneavoastră, într-unul dintre Programe, de către Partener, Partenerul este responsabil cu privire la toate datele furnizate cât și cu privire la opțiunile exprimate de Utilizator. De asemenea, în acest caz, Partenerul este responsabil pentru informarea și obținerea consimțământului titularul răspunderii părintești cu privire la prelucrarea datelor minorilor.
 • În situația în care calitatea dumneavoastră este de Beneficiar, Fundația OTP BANK ROMÂNIA prelucrează datele dvs. cu caracter personal doar în situația în care datele sunt transmise de către Partener iar acesta asigură Fundația cu privire la faptul că drepturile dvs. au fost și sunt respectate, cu precădere dreptul la informare. În acest sens, în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. informarea și obținerea acestuia se face de către Partener, direct de la dvs. sau de la titularul răspunderii părintești cu privire la prelucrarea datelor minorilor.

SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL

DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm datele personale de la dumneavoastră.

Putem primi date cu caracter personal și din alte surse precum:

 • din partea clienților și partenerilor noștri persoane juridice (în legatură cu date apartinand reprezentanților lor), institutiilor, achizitorilor, altor terte parti
 • din partea altor experti, colaboratori ai Fundației în diverse proiecte și activități
 • de la alte asociații și/sau alte persoane care participă împreună cu Fundația la proceduri de atribuire sau deruleaza împreună cu noi diverse programe
 • surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, site-uri de retele sociale),

SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

FUNDAȚIA prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite funcție de fiecare tip de date și scop.

Putem folosi datele personale în principiu pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care FUNDAȚIA va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, va vom furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Prelucram datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Desfășurarea obiectului de activitate al Fundației;
 • Participarea la proiecte publice, sectoriale și/sau private în legătură cu obiectul de activitate al Fundației, indiferent de calitatea Fundației (ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), implementarea și derularea proiectelor și contractelor, îndeplinirea obligațiilor aflate în legătură cu acestea inclusiv cele care supraviețuiesc încetării lor;
 • Organizare de cursuri, traininguri, evenimente și activități similare;
 • Gestionarea relațiilor noastre cu clienții, furnizorii, partenerii, profesioniștii și experții din domeniul ingineriei, asistenței de specialitate și consultanței tehnice și domenii înrudite, gestionare corespondență, negocieri, contracte, etc
 • Prelucram datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale și angajamentelor asumate
 • Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți sau parteneri, persoane juridice.
 • În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților, partenerilor și colaboratorilor noștri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia.
 • În cazul vizitării site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețele sociale, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului sau alte date personale potențial primite prin intermediul acestor platforme
 • Respectarea unor cerințe legale și/sau de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală sau a celor solicitare prin acte normative speciale care reglementează obiectul nostru de activitate ori, dupa caz, de arhivare.
 • Gestiune economico-financiară-administrativă
 • Constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • Statistici interne.

TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA

Temeiurile juridice ale prelucrării (legalitatea prelucrării) au în vedere dispozițiile REGULAMENTULUI și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, legislației aplicabile.

Prelucrarea se intemeiaza pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea incheierii unui raport juridic/contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Fundației (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea scopului și obiectivelor Fundației;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o parte terţă, respectiv:

– pentru derularea și administrarea activității noastre (în desfășurarea obiectului de activitate al Fundației, alte activitati conexe, participarea la proceduri de achizitie, etc);

– pentru gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră;

– pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii donatori ori parteneri, inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de comunicari conținând informații privind serviciile, precum si cele ale partenerilor nostri, în condițiile legii,  organizarea de cursuri de specialitate, etc

– gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legătură cu serviciile, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți serviciile noastre, constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

 • prelucrarea se poate baza pe consimtamantul dumneavoastră, în ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 1. Pe durata derulării contractului/ raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Fundația poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic, precum și după încetarea raportului juridic în situația în care exista prevederi care supravietuiesc incetarii (precum obligația de a păstra documentații în legătură cu proiectele implementate din fonduri publice și/sau europene pentru o anumită perioada indicată de achizitor / beneficiar în acest sens, etc)
 2. Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Fundația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți
 3. Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care exista acte normative aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc)
 4. Pe durata gestionarii relației cu potențialii donatori, beneficiarii serviciilor noastre, parteneri ai Fundației și reprezentanții lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renuntare (opt-out), pentru transmiterea de comunicari conținând informații privind serviciile noastre, invitații la evenimente precum festivaluri, prezentari, cursuri, etc;
 5. Pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrările de date personale întemeiată exclusiv pe consimțământ;
 6. Timp de 1 luna pentru imaginile video și 5 ani pentru registru de acces de la data accesului în spațiile FUNDAȚIEI OTP BANK  ROMÂNIA după caz;
 7. Pe perioada de arhivare în interes public menționată de lege sau în politicile aplicabile ale Fundației, dupa caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Fundația au prevăzut arhivarea.

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 5 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Fundatie si persoana vizată.

Oricare date pot fi păstrate de Fundație, prin excepție de la prevederile anterioare dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Fundația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu in contextul posibilei angajări a raspunderii juridice a Companiei ori a persoanei vizate de prelucrare.

In orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de fundatia noastra in legatura cu solicitarea de ștergere a datelor.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Fundația noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa: contact@fundatiaotpbank.ro sau prin intermediul site-ului în secțiunea „Contact”, ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul social al Fundației sau o puteți depune personal în sediul din București, str. Traian, nr.1, Ansamblul Unirii, tronson 1 si 2, bl. E5, parter, sector 3, 030571.

Pentru protectia datelor dumneavoastra, pentru a preveni abuzul unor persoane răuvoitoare care ar urmari accesul la datele dumneavoastra, Fundatia noastra este posibil sa va solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care va exercitati drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de fundatia noastra tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastra și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, fundația noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de fundația noastră în legătură cu cererea în cauză.

Dreptul de accesAveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține din partea Fundației OTP BANK  România o confirmare ca prelucrează sau nu date personale care va privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer. La solicitarea dumneavoastră, Fundația furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.
Dreptul la rectificarea datelorAveți dreptul de a obține de la Fundație, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect dacă este cazul.
Dreptul la ștergerea datelorAveți dreptul de a obține din partea Fundației ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplica unul dintre următoarele motive:
 a)         datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 b)         va retrageti consimtamantul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; c)          va opuneti prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o terta parte şi nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau va opuneti prelucrării în scopuri de marketing direct
 d)         datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 e)         datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Fundației în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;
 f)          alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile
Dreptul la restrictionarea prelucrăriiAveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri : a)      Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Fundației să verifice exactitatea datelor; b)      Prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; c)       Fundația  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau d)      V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelorAveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către Fundație,  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, si la transmiterea acestora catre alt operator, fără obstacole din partea Fundației, în cazul în care: (i)                  prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și (ii)                prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la Fundatie la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este efectuata în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o parte tertaÎn orice moment aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care va aflati, prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o terta parte, inclusiv creării de profiluri. In acest caz, Fundația nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs  sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul de opozitie la prelucrarea în scop de marketing directAtunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.  
Dreptul de retragere a consimţământuluiÎn cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs., aveți dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul,  

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la contact@fundatiaotpbank.ro

De asemenea puteți transmite/ depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa București, str. Traian, nr.1, Ansamblul Unirii, tronson 1 si 2, bl. E5, parter, sector 3, 030571.

Ori prin intermediul site-ului în secțiunea „Contact”.

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim în termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Fundația  poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principiu către următoarele categorii de entități:

 • autoritățile și entități publice (cum ar fi autoritati fiscale, Curtea de Conturi, ANAF, etc);
 • persoane care colaborează cu Fundația în sensul participării la acțiuni de sprijinire a copiilor sau alți parteneri comerciali;
 • prestatori de servicii și/sau persoane imputernicite care prelucrează datele personale în numele Fundației, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această notă de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, agenții de turism, furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces si video, prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale și sistemele Fundației, etc).

CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că de regulă nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Fundație, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unui contract.  Astfel, in masura in care intrati intr-o relatie juridica cu Fundatia, sunteți reprezentant al unui client, partener sau furnizor al Fundației, beneficiati în alt context de serviciile/produsele noastre, etc. furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligatiilor asumate de Fundație în raport cu dvs ori pentru furnizarea produselor și/sau serviciilor.

Astfel ca, in anumite situatii, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizati este posibil ca:

 • fundația noastră să fie în imposibilitatea de a încheia relația juridică/contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră;
 • fundația noastră să fi pusă în imposibilitatea de a-și onora parțial/integral obligațiile asumate, inclusive față de dumneavoastră.

Dacă apreciați că informațiile de mai sus sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră.